Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement betreffende de aansluiting A59 nabij Drunen-West

Amendement

Betreft Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

De gemeenteraad van Heusden, bijeen in zijn openbare vergadering van 6 december 2016

Gezien het voorstel Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Overwegende dat

  • de variant Overstortweg draagvlak is aangedragen door en draagvlak heeft bij de bewoners
  • de variant Overstortweg de woonwijk minder belast met geluid
  • bij de variant Overstortweg de bereikbaarheid beter is doordat er minder verkeer overheen komt
  • de openheid van gebied gehandhaafd blijft

Besluit

De tekst “Voor GOL-West vast te houden aan het voorkeursalternatief uit de NRD (randweg nabij de Heidijk) te vervangen door

Voor GOL-West te kiezen voor het voorkeursalternatief “Overstortweg”

En gaat over tot de orde van de dag,

J.W. Vonk

D66 Heusden

Gepubliceerd op 06-12-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018