Steun ons en help Nederland vooruit

Jos van Oyen

Secretaris/Penningmeester

71 jaar

Vlijmen

Nummer 6 op de kandidatenlijst

Toen ik zo’n vijftien jaar geleden in de gemeente Heusden kwam wonen, ben ik mij snel thuis gaan voelen. Het is een mooie gemeente met veel voorzieningen. De tamelijk beperkte schaal vraagt om een heel alert gemeentebestuur om dit voorzieningenniveau op peil te houden en tijdig in te spelen op veranderingen.

In het dagelijks leven ben ik bestuurder van een kleine zorginstelling die in een aantal plaatsen in Nederland woonvoorzieningen beschikbaar stelt voor mensen met psychische problematiek, die 24-uurs begeleiding nodig hebben. Dit Beschermd wonen is sinds 2015 een gemeentelijke taak.

Het is belangrijk dat mensen die ondersteuning nodig hebben, toch zo zelfstandig mogelijk in het leven kunnen blijven staan. Goede zorg gaat respectvol om met wie de zorg krijgt.
De Wmo legt veel zorgtaken op aan de gemeente. Zij kan die taken goed vervullen wanneer zij vertrouwt op de eigen kracht van mensen en streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat is tevens een van de richtingwijzers van D66, die ook (en vooral) op lokaal niveau van toepassing zijn. Daar wil ik mij met D66 blijvend voor inzetten.

e-mail: josvanoyen@d66heusden.nl

flyer Jos van Oyen

Meer van Jos van Oyen