Steun ons en help Nederland vooruit

Han Vonk –

Fractieondersteuner

Fractieondersteuner

Twee raadsperiodes lang heb ik, van 2010 tot 2018, in de raad veel bereikt door mijn verbindende rol in de raad. Door lastige vraagstukken daadkrachtig aan te pakken en op te komen voor degenen die het nodig hebben. Ik ga dat namens D66 de komende vier jaar voortzetten.

Ik kies voor D66 Heusden omdat D66 staat voor onafhankelijk zijn en samen optrekken, met respect voor ieders mening en geaardheid. Met ruimte en kansen om het beste uit jezelf en anderen te halen. Oók voor de patiënt en cliënt die in de zorg centraal moeten staan. D66 vindt dat de zorg voor de patiënt moet worden georganiseerd en niet de patiënt voor de zorg.De zorgverleners moeten zorg dragen voor de patiënt, vind ik. Dus: maatwerk en meer regie ten gunste van de patiënt en minder regels en protocollen.

Ik juich het toe dat de gemeente met wijkteams werkt en D66 steunt dit van harte. Die moeten de ruimte krijgen om samen te werken, zodat ze goede kwalitatieve zorg kunnen bieden. D66 wil de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Ook mantelzorgers verdienen aandacht.        

e-mail: hanvonk@d66heusden.nl