Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 mei 2020

Motie D66, PvdA en GroenLinks over windenergie

D66 vindt meerderheid in de gemeenteraad voor haar motie gericht op ondersteuning van lokale maatschappelijke organisaties bij het aantrekken van leningen voor windturbines.

 

 

Op 12 mei 2020 behandelde de gemeenteraad van Heusden de kadernota Windenergie. In deze nota is gesteld dat bij de plaatsing van windturbines de gemeente een lokaal eigendom van minimaal 50% verlangt. Windmolens zijn duur, al gauw zo’n 5 miljoen euro per stuk.

Voor lokale organisaties zal het gewenste mede-eigendom al snel betekenen dat forse leningen moeten worden aangetrokken.

D66 staat achter het idee om lokale maatschappelijke organisaties te laten profiteren van windmolens die in Heusden geplaatst worden. Het profijt kan door hen ingezet worden voor zaken die de dorpsgemeenschappen belangrijk vinden. De gemeente kan deze organisaties helpen door het hen makkelijker te maken om leningen af te sluiten. Dat kan door bijvoorbeeld een gemeentelijke garantstelling of door het innemen van een financiele achtervangpositie.

Op voorstel van D66 (en mede door PvdA en Groenlinks) heeft de gemeenteraad uitgesproken dat zij in beginsel bereid is tot het verlenen van ondersteuning middels financiële instrumenten. Het college is verzocht om onderzoek te doen naar de meest effectieve mogelijkheden tot het ondersteunen middels financiële instrumenten. En daarna de raad daarover te informeren. Het college heeft dit op zich genomen.

D66 verwacht met dit besluit de maatschappelijke organisaties in Heusden een flinke steun in de rug te hebben gegeven.