Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 november 2019

Informatieavond over de stikstofproblematiek

Over nieuwe wet- en regelgeving voor o.a. de stikstofproblematiek worden de beslissingen genomen op provinciaal en landelijk niveau. Maar de gevolgen worden gevoeld ‘bij de mensen thuis’. D66 Heusden wil graag meer zicht krijgen op de gevolgen binnen het gebied van de gemeente Heusden. D66 Heusden organiseert daarom met haar gemeenteraadsfractie op woensdagavond 13 november een informatie-avond, die speciaal zal gaan over de stikstofproblematiek in onze gemeente.

De avond wordt gehouden in zaal The Lobby in zalencentrum Wijnand van Delft, Anton Pieckplein 73 in Drunen.

Deze avond bespreken we met de aanwezigen wat er allemaal op ons af lijkt te komen. En vooral ook wat D66 in de gemeenteraad kan doen om de nadelige gevolgen voor de inwoners, bedrijven en boeren zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden.

Sprekers zijn: Mari van Drunen namens ZLTO De Langstraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de boeren en tuinders, Harry Nijenstein van de Natuur en milieuvereniging Heusden over de gevolgen voor de Natura 2000 gebieden in onze gemeente en Aart Jan Gorter fractievoorzitter van de D66 Raadsfractie. Ook zijn we benieuwd naar de mening van u als inwoners.

De avond staat onder onafhankelijke leiding van Stefan Korthout.

De avond is voor iedereen toegankelijk en begint om 20.00 uur.

De inloop is om 19.30 uur.