Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 juni 2019

Gemeenteraad neemt D66 motie over cameratoezicht aan

Het D66-raadslid Aart Jan Gorter heeft de volgende tekst uitgesproken in de Raad:

“Goed dat de raad inzicht heeft kunnen krijgen in de resultaten van het ANPR systeem (automatische nummerplaat herkenning systeem). Ik denk dat het systeem een bijdrage heeft geleverd aan de opsporing van personen die een delict hebben gepleegd.

Het is een hulpmiddel bij de opsporing. De aanwezigheid van cameras lijkt vooral een preventieve werking te hebben.

We zijn het eens met een voorlopige financiele reservering voor de opvolging van dit systeem en wachten de voorstellen daaromtrent af.

Als raadsleden hebben wij inzicht kunnen krijgen in de feitelijke werking van het systeem.

Onze inwoners ontberen deze informatie. Goed dat de rapportage binnenkort openbaar wordt, maar dat is niet genoeg. Uit een beperkte rondvraag is mij gebleken dat vrijwel niemand precies weet wat die cameras opnemen en wat daarmee wel en niet gedaan wordt. Dat is geen goede zaak. Inwoners hebben er recht op om te weten waarom cameras zijn geplaatst, wat die wel en niet registreren, wat met de gegevens gedaan wordt en wat het resultaat daarvan is.

Tot nu toe is die informatie absoluut te beperkt verstrekt.

Wil er draagvlak ontstaan voor zo,n systeem en voor de mogelijke opvolging daarvan is het noodzaak om transparant te zijn. Wij roepen het college in een motie op om dat ook feitelijk te doen en verwachten de steun vanuit de raadsfracties daar voor.”

 

De motie werd breed ondersteund door de raad en zal door het College worden uitgevoerd.