Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 juni 2019

D66 pleit voor meer veiligheid voor de fietser en haalt motie binnen

Het D66-raadslid Aart Jan Gorter heeft de volgende tekst uitgesproken in de Raad:

“Landelijk is bijna 2/3 van alle ernstige verkeersgewonden een fietser. Naar verwachting is dit in 2030 opgelopen naar 75% .

D66 wil dat dit gegeven in Heusden meer serieus genomen wordt en meer werk gemaakt wordt van fiets-verkeersveilige wegen.

Ik vraag uw aandacht voor de Rotonde thv de Wolput bij Vlijmen. Deze is echt verkeersgevaarlijk. En met losliggende tegels wordt het er niet veiliger op.

Eerder heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor het fietsrondje duinen: met name de aansluiting van deze toeristische fietsroute thv de Klinkert op de Duinweg.  Uit het uitvoeringsprogramma wegenbeheersplan hebben we kunnen opmaken dat het fietspad tussen kanaal en margriet wordt aangepakt: ons verzoek is om dit werk te combineren met het realiseren van een veiliger aansluiting op het fietspad richting Klinkert en Giersbergen. We dienen daartoe een motie in.

De veiligheid van het verkeer in het centrum van Drunen laat ons inziens te wensen over. Samen met de groenlinks fractie hebben we nagedacht over een verkeersveiliger centrum. Ons voorstel is om toe te werken naar een situatie waarbij de straten binnen het directe centrum de status van Fietsstraat krijgen. Een fietsstraat betekent dat de fietser voorrang heeft en dat autos  toegang hebben doch zich dienen aan te passen aan het fietsverkeer.

Ik dien een gezamenlijke motie van D66 en GL in met het verzoek aan het college om met de belanghebbenden in het centrum daarover in gesprek te gaan.”

Eerder stelde D66 al schriftelijke vragen aan het college over de aansluiting bij de Klinkert. Toen zag het college geen aanleiding om de situatie te gaan verbeteren.

De motie van D66 om de veiligheid te vergroten, juist nu onderhoud aan het fietspad Duinweg gaat worden gepleegd werd echter door de raad aangenomen.

Dat betekent dat de veiligheid voor de fietser nu echt verbeterd gaat worden!

De motie over het centrum van Drunen kreeg geen meerderheid. Wel is er door diverse fracties over gesproken en stonden sommigen er positief tegenover. Het leek hen echter beter om dit voorstel in te brengen in de discussie over het komend gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

D66 zal de wens om in het centrum van Drunen fietsstraten aan te leggen zeker weer aan de orde stellen. Wordt vervolgd!

 

 

 

 

 

 

 

Thema

Veilig

Inwoners moeten kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente wanneer zij zich organiseren om de veiligheid in hun buurt te vergroten.

D66 Heusden steunt de aanpak van drugscriminaliteit. Politie moet ook in de avonden en weekenden snel present kunnen zijn in de kernen van Heusden.
Goede verlichting is nodig voor de sociale veiligheid.

Wij willen het veiliger en aantrekkelijker maken voor inwoners om zich per fiets te verplaatsen. Dit vraagt om betere, beter onderhouden en veiliger routes.

Lees meer