Steun ons en help Nederland vooruit

D66 is een pragmatische partij mèt ideeën en idealen, speelt op de bal, niet op de man, loopt niet voor problemen weg en is bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheden te dragen. D66 krijgt het voor elkaar, is in staat om haar idealen om te zetten in praktische oplossingen waar mensen beter en gelukkiger van worden en kan effectief samenwerken met andere partijen.

Feiten

 • D66 is een landelijke partij met sterke wortels in de lokale gemeenschap.

 • D66-leden en -kiezers komen uit alle geledingen van de maatschappij.

 • D66 gelooft in de kracht van mensen, maar niet alle mensen staan in hun kracht en die mensen verdienen steun en bescherming.

Onze ambassadeurs

 • René van de Wiel

  • Ondernemer
  • Drunen

  Als zorgaanbieder is er voortdurend een spanningsveld tussen enerzijds zorg laagdrempelig en gepersonaliseerd aanbieden en het plezier in het werk anderzijds, de winstgevendheid van de praktijk voldoende weten te borgen. Voor D66 zijn betrokkenheid op de ander maar ook een kritische blik en vernieuwing belangrijke aspecten bij de inrichting van de samenleving. Deze concepten zijn voor mij belangrijke thema's om in deze tijd enthousiasme en ambities te kunnen handhaven in mijn rol als zorgaanbieder.
  De overmaat van regelgeving door de overheid is ook voor D66 onwenselijk; de uitvoering van bureaucratische drempels heeft een negatief effect op de effectieve invulling van de zorg.
  Voortschrijdend inzicht en minder betutteling, wat mij betreft geïnitieerd door D66, kan leiden tot een effectiever omgaan met de beschikbare financiële middelen in relatie tot het aanbieden van gepaste zorg voor kind en gezin.
  De rol van het onderwijs in onze samenleving is voor D66 aanzienlijk; een gedachte die ik zeer kan onderstrepen.
  Met afgestemd onderwijs kan een deel van de frustraties voorkomen worden en wellicht een gedeelte van de kosten voor zorg verminderd worden.

  Lees meer over René van der Wiel
 • Max Verhagen

  • Advocaat
  • Drunen

  De aantrekkingskracht van D66 ligt voor mij goeddeels in de Heusdense afdeling. De transparantie die de partij in het gemeentebestuur nastreeft, brengen de leden zelf ook volop in de praktijk.
  Zij overleggen open, kritisch maar positief met elkaar. Zij luisteren graag naar de inwoners. De koers van D66 in de gemeente ademt dezelfde geest: toegankelijk, onafhankelijk, openhartig en veeleer op zoek naar de oplossing dan naar het probleem, waar mogelijk in samenwerking met andere partijen. De blik is gericht op de toekomst en op de ontwikkelingen om ons heen. Zo houdt D66 de gemeente Heusden in beweging en bij de tijd.

  Lees meer over Max Verhagen
 • Marc van Delft

  • Ondernemer
  • Haarsteeg

  Mijn persoonlijk motto: “De toekomst is maakbaar wanneer je er zelf iets van wilt maken”, past prima bij dat van D66.
  Betrokken politiek die streeft naar een betrokken maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te kunnen zijn en waaraan iedereen naar vermogen een bijdragen levert. D66 gaat voor naar geloofwaardige politiek zonder valse beloftes. Zij streeft naar een gemeente waarbinnen iedereen met elkaar verbonden is, want samen staan we sterker.
  D66 wil investeren in een duurzame samenleving die met respect omgaat met onze omgeving. D66 wil geld uittrekken voor belangrijke doelen in onze gemeente. Maar dat doet ze wel verstandig.
  D66 wil dat mensen steeds nieuwe dingen kunnen leren, zodat ze betere kansen hebben op het werk dat ze graag doen. D66 wil dat iedereen mee kan blijven doen. Dat ze doen waar ze goed in zijn en een leven lang kunnen leren en groeien.

  Lees meer over Marc van Delft
 • Creatief Centrum Heusden

  • Maatschappelijke instelling
  • Heusden-Vesting

  Creatief Centrum Heusden heeft het de laatste jaren niet makkelijk gehad. De dreigende verkoop van de school waar het al ruim 25 jaar gehuisvest is, heeft voor veel onrust gezorgd. Het centrum zocht steun en vond die ook: een van de politieke partijen die ons onvoorwaardelijk steunt en gevolgd heeft in onze overlevingsstrijd is. Het is voor initiatieven zoals het Creatief Centrum van groot belang dat het bestaansrecht ervan gezien en verdedigd wordt - in de wetenschap dat creativiteit en lichamelijke beweging voor ons allemaal van levensbelang is en in het bijzonder voor een gezonde en creatieve Vesting.

  Lees meer over het CCH

Onze kandidaten

  • Aart Jan Gorter

   #1
  • Charlotte Jacobs

   #2
  • Han Vonk

   #3
  • Eric van de Beek

   #4
  • Fline de Lange

   #5
  • Jos van Oyen

   #6
  • Dimph Vos

   #7
  • Harry Nijenstein

   #8
  • Leo Hulsebos

   #9
  • Pieter Lanser

   #10
  • Jos Rooijmans

   #11

  Aart Jan Gorter

  #1

  Zet zich in voor:

  Ik woon inmiddels 35 jaar in de gemeente Heusden (Drunen).

  Hieronder kunt u een radiospotje beluisteren waarin ik uiteenzet waar D66 Heusden voor staat.

  Lees meer

  Verkiezingsprogramma

  D66 Heusden
  download programma